_

40 ... - , - ...)))

_

_

ó: Bar_sik

123.01.14, 12:50

_

224.01.14, 08:20³ 1 ó: Bar_sik

327.03.14, 08:55