!!!

³  ,
³ ,
³
ó , Ⓔ!

, ,
³ ,
.
, .

,
,

, ...

, ,
,
, ,
. !

https://www.youtube.com/watch?v=ac8Hld2vZDQ