129.10.11, 01:38

!!!

229.10.11, 01:43³ 1 skaramys

!!!. .

329.10.11, 01:47³ 2 valyamedik

429.10.11, 01:57³ 3 skaramys

. - .

529.10.11, 02:01³ 4 valyamedik