129.12.09, 23:07

+++++

229.12.09, 23:07³ 1 Yse bydedobre

+++++!!!!!!!!

330.12.09, 20:11

430.12.09, 20:20³ 3 skaramys

ó: @

530.12.09, 23:08

63.01.10, 18:52

73.01.10, 20:18³ 6 Alfa145